Inhoudsopgave

Inleiding. 3

H1: Wat is een inhoudsopgave. 3

H2: Inhoudsopgave toevoegen. 3

H3: Inhoudsopgave bijwerken. 5

H4: Inhoudsopgave aanpassen. 7

Inhoudsopgave aanpassingsopties. 8

Tab Leader 8

Formats. 8

Show level 10

Extra Inhoudsopgave aanpassingen. 10

H5: Inhoudsopgave verwijderen. 12

H6: Tips & trucs voor Inhoudsopgave. 13

Index. 14

 


 

 

Inleiding

Deze cursus is voor iedereen die ooit Microsoft Word zal gebruiken voor het schrijven van een rapport, document, samenvatting...etc. 
Leerlingen van 6 Handel en 6 Toerisme zullen deze handleiding zeker nodig hebben bij het schrijven van hun eind verslag voor GIP.

Dit neemt niet weg dat dit handig is voor andere leerlingen van andere richtingen.

Wat zullen de leerlingen leren aan het einde van deze handleiding?

1.      Wat is een inhoudsopgave

2.      Hoe een inhoudsopgave toegevoegd kan worden

3.      Hoe een inhoudsopgave gewijzigd wordt

4.      Wat zijn de verschillende mogelijkheden binnen inhoudsopgave

5.      Hoe een inhoudsopgave verwijderd kan worden.   

H1: Wat is een inhoudsopgave

De inhoudsopgave is een overzicht van de hoofdstukken en paragrafen van een document of een boek. In de inhoudsopgave worden de paginanummers vermeld.
het doel van een inhoudsopgave is aan de ene kant het makkelijker maken voor de lezer om een bepaalde onderwerp snel te kunnen vinden en aan de andere kant de structuur van het document of boek te kunnen weergeven.

 

H2: Inhoudsopgave toevoegen

De inhoudsopgave wordt meestal op de tweede pagina van een document toegevoed. Maar je bent wel vrij om die ergens anders in het document te plaatsen. Wel moet je denken aan je document structuur. De inhoudsopgave in het midden van een document is niet gebruikelijk en niet slim.

Bij het schrijven van een boek of een document, is de inhoudsopgave het laatste wat je moet maken.
Zonder inhoud en structuur in je document/boek, zal je een lege inhoudsopgave krijgen die hierop zal lijken:

Dus eerste je document schrijven en dan de inhoudsopgave toevoegen.

Om een inhoudsopgave toe te voegen moet je het tab “References” kiezen en vervolgens klik je op dit icoontje

Dit icoontje vind je aan de rechter kant van je word scherm, gelijk onder het menu optie “File”.


 

Vervolgens kies je de layout die je wilt gebruiken.

Nadat je het gedaan hebt, krijg je vervolgens dit:

H3: Inhoudsopgave bijwerken

De inhoudsopgave wordt niet automatisch bijgewerkt als je je document structuur of inhoud wijzigt. Daarom is het verstandig om je inhoudsopgave bij te werken zodra je aanpassingen aan brengt aan het document.

Hoe doe je dat? Ingewikkeld is het niet.

Hierbij de stappen die je moet ondernemen als je de inhoudsopgave wilt bijwerken.

1.      Klik op de inhoudsopgave

2.      Kies bijwerken
Er zijn twee opties voor het bijwerken van je inhoudsopgave. De keuze is afhankelijk van de aanpassingen die je hebt aan je document aangebracht.

a.      Alleen pagina nummer bijwerken

b.      Volledige inhoud bijwerken.


 

H4: Inhoudsopgave aanpassen

We hebben in hoofdstuk 1 (H1) gezien hoe je een inhoudsopgave kan toevoegen door een voor gedefinieerde lay-out te kiezen. Er zijn wel gevallen waar de document inhoud een bepaalde lay-out aan de inhoudsopgave eist. Ms-Word laat dit wel toe.

Hierbij de stappen die je kan ondernemen:

1.      Ga naar tab “References”

2.      Klik op “Table of Contents”

3.      Vervolgens kies je “Custom Table of Contents”

 

Als je erop klikt dan verschijnt het volgende scherm

Er zijn een aantal aanpassingen die je kunt uitvoeren op je inhoudsopgave.
Deze worden uitgelegd in het volgend paragraaf van dit hoofdstuk.

Inhoudsopgave aanpassingsopties

Tab Leader

Het eerste wat je kan aanpassen is hoe de spatie tussen de tekst en de pagina nummer gevuld moeten worden. Dit wordt “Tab Leader” genoemd.
Dit doe je door op de dropdown lijst te klikken. Je hebt dan de keuze tussen 4 veschillende opties:

Als je bijvoorbeeld de optie “none” kiest dan worden de spaties met lege spaties en het resultaat zal er als volgt uit zien:

 

Formats

Een tweede aanpassing wat je kan uitvoeren op je inhoudsopgave is een sjabloon gebruiken om de layout aan te passen. Een sjabloon is een voor gedefinieerde lay-out.
Dit kun je door op de Formats
 dropdown lijst te klikken:

Als je het sjabloon “Classic” kiest

 

Dan krijg je gelijk te zien hoe je inhoudsopgave eruit zal zien.

Als je op OK klikt dan wordt je keuze bevestigd.

 


 

Show level

Je kan ook zelf kiezen hoe diep je inhoudsopgave kan gaan. Dat wil zeggen, wat wil ik laten zien in mijn inhoudsopagve. Wil ik alleen de hoofdstukken laten zien of wil ik ook paragrafen en subparagrafen laten zien.
Dit kun je doen door de “show level” een niveau te geven. Niveau’s zijn gemerkeerd met getallen.
1: wil zeggen alleen Heading 1 laten zien
2: wil zeggen Heading 1 en Heading 2 laten zien.

Enzovoorts.

Hoe je met heading levels
kan werken, kan je in het vorige hoofdstuk vinden. 


Extra Inhoudsopgave aanpassingen


Naast de boven genoemde aanpassingen kun je ook de tekst kleur en font van je inhoudsopgave aanpassen.
Dit doe je precies op dezelfde manier als hoe je een document tekst kleur en font aanpast.

Stappen:

1.      Je selecteert de tekst die je wilt aanpassen

2.      Je klikt op de tekst kleur icon

3.      Je klikt op de font type/grootte die wilt gebruiken.

 

 

 


 

H5: Inhoudsopgave verwijderen

Het is heel simpel om een stukje tekst of een afbeelding uit je document te verwijderen. Dit kun je zo vaak doen zonder dat je zorgen hoef te maken over je document. Een inhoudsopgave kun je ook gemakkelijk verwijderen uit je document. Maar als je dit te vaak doet dan kan je inhoudsopgave in  de war raken.
MS-Word neemt heel veel werk van je af. Op de achtergrond van je document gebeuren allerlei zaken waar je geen idee van hebt.
De inhoudsopgave
 is een van de lastige zaken/taken die MS-Wordt voor je doet.
Daarom moet het toevoegen/verwijderen  in beperkte
maten gebeuren .

Hoe verwijder je een inhoudsopgave?

1.      Ga naar tab “References”

2.      Klik op “Table of Contents”

3.      Klik op “Remove table of Content”

Je kan ook gelijk op je inhoudsopgave klikken en vervolgens op het icoontje

Vervolgens   “verwijderen van inhoudsopgave”  kiezen. 

H6: Tips & trucs voor Inhoudsopgave

Als je meer tips & trucs wilt weten voor de inhoudsopgave, raadpleeg de volgende sites

https://newsroom.unl.edu/announce/snr/2761/15222

https://drive.googleblog.com/2010/06/tips-tricks-table-of-contents-in-google.html

https://office-watch.com/2016/table-of-contents-tricks-in-word/

 

 

 

 


 

Index


F

Formats, 2, 7

I

inhoud bijwerken, 5

Inhoudsopgave, 3, 6, 7, 9, 11, 12

P

pagina nummer bijwerken, 5

R

References, 3, 6, 11

S

Show level, 9

T

Tab Leader, 2, 7

Tips, 12

trucs, 12